Grethe Bs Oblig 5 side

Git Github

Lag et repository på Github der du legger opp filene for denne innleveringen. Sørg for en god struktur i mappene.

Lag så en artikkel basert på artikkelmalen du lagde i oppgave 2 der du beskriver hva Git og Github er, hvilke fordeler det er med å bruke Git og hva du syntes om det. Legg ved et bilde av din siste commit i Github.


Les mer om Git og Github

Media Typer

Lag en artikkel basert på artikkelmalen du lagde i oppgave 2 der du beskriver hva Media typer er og hvordan man bruker disse. Beskriv gjerne hvilke fordeler og ulemper dette har og hvorfor ikke alle Media typer like mye brukt som tidligere. Både strukturkode og innholdet i teksten utgjør besvarelsen i denne oppgaven.


Les mer om Media Typer

CSS Layout

Lag en artikkel basert på artikkelmalen du lagde i oppgave 2 der du beskriver de forskjellige metodene for layouts i CSS. Det er forventet at du beskriver minimum CSS Flexbox og CSS Grid i artikkelen, men ta gjerne med en beskrivelse av eldre metoder for å oppnå strukturerte layouts i CSS.


Les mer om CSS Layout

Responsivt Design

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en artikkel om responsivt design. Bruk gjerne eksempler og illustrasjoner fra din egen side i artikkelen for å beskrive løsninger, utfordringer og problemer. Her skal du beskrive «Media queries», «Media Typer», fleksible størrelser og annet som ansees som viktig for responsive nettsider.


Les mer om Responsivt Design

Universell Utforming

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en lengre artikkel om Universell utforming. Bruk gjerne eksempler og illustrasjoner fra din egen side i artikkelen for å beskrive løsninger, utfordringer og problemer. Du er også fri til å linke til eksterne ressurser som kan benyttes for å få en dypere forståelse for teknologiene men det er viktig at en eventuell leser av teksten vil få en basis forståelse for universell utforming uten å måtte gå til eksterne sider.


Les mer om Universell Utforming

MAMP/WAMP

Installer WAMP/MAMP på din egen maskin. Dokumenter underveis i installasjonen med skjermdumper. Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en enkel brukermanual til hvordan man installerer WAMP/MAMP. Ha med skjermdumper av alle essensielle steg og beskriv hva som blir gjort i skjermdumpene. Om du gjør noe som avviker fra normal installasjonsprosedyre skal dette dokumenteres og forklares.


Les mer om WAMP/MAMP

Wordpress Oppsett

Beskriv valg du har gjort for å sette opp WordPress-nettstedet. Ha med skjermdumper av alle essensielle steg. Du trenger altså IKKE levere den tekniske løsningen. Merk at du må dokumentere mens du gjør ting; Altså ikke i etterkant. Det som ikke er helt standard etter installasjonen skal også dokumenteres.


Les mer om Wordpress oppsett

CMS

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og skriv en artikkel om CMS systemer der du beskriver fordeler og ulemper ved å benytte et CMS system. Se gjerne på problemstillingen både fra synspunktet til en utvikler og en innholdsprodusent.


Les mer om CMS

SEO

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en artikkel om viktigheten av SEO og teknisk implementasjon av SEO. Gå igjennom nettsiden du har jobbet med i de siste obligene og analyser denne i et SEO perspektiv. Bruk eksterne ressurser aktivt for å se hvordan siden blir oppfattet av søkemotorer og hvordan SEO’en på siden kan forbedres. Beskriv tilstanden på nettsiden i artikkelen og bruk bilder aktivt for å illustrere funnene dine.


Les mer om SEO

Sosiale medier

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en enkel artikkel om teknisk implementasjon av sosiale medier. Tagg html filen du lager, forsiden på nettstedet og minimum 1 annen artikkel for bruk med Facebook, Twitter og Google+.

Legg inn skjermbilder av koden du har skrevet for dette i selve artikkelen og beskriv koden du har benyttet. Link også til alle sidene du har oppdatert.


Les mer om Sosiale medier

Microdata

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en enkel artikkel om Microdata (Schema og WAI-ARIA), hvorfor det benyttes og hvilke fordeler oppmerking av innhold med microdata har.

Lag minst 5 ulike eksempelsider som hver inneholder informasjon (kan klippes og limes fra andre kilder) som er strukturert med hvert sitt microdata-vokabular. Vis for hver nettside hvordan Google benytter denne informasjonen


Les mer om Microdata

SVG

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en enkel artikkel om SVG, hvilke fordeler og ulemper SVG har. Beskriv også hva SVG kan benyttes til og hva det ikke egner seg til. Lag noen enkle eksempler som du implementerer i artikkelen, minst et eksempel skal inneholde mer enn en form i samme figur.


Les mer om SVG

MathML

Bruk artikkelmalen du lagde i Oblig 2 og lag en enkel artikkel om MathML. Forklar hvorfor MathML er nyttig i kombinasjon med HTML og lag tre-fire eksempler av MathML med forklaring av koden.


Les mer om MathML